25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje TEFAL RACLETTE GRIL uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 1 stanovisky pro TEFAL RACLETTE GRIL, Diplotop porovnává TEFAL RACLETTE GRIL se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k TEFAL RACLETTE GRIL.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla TEFAL
Nejoblíbenější produkty TEFAL
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne TEFAL RACLETTE GRIL

Uživatelé TEFAL RACLETTE GRIL dávají velmi dobré skóre pro jeho uživatelskou přívětivost.Shledávají ho poměrně křehkým., Navíc, většina z nich má stejný názor Pokud se chcete ujistit, že TEFAL RACLETTE GRIL je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Podle jeho uživatelů není účinný., Skoro všichni se shodují v tomto bodě. Většinou se zjistí, že je velmi dobrá hodnota za tu cenu Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se TEFAL RACLETTE GRIL v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
F F F F F F F F F F F F F F F 10 krátký program cca 15 minut, vhodný pro mírnì zapinìné prádlo Vkládací dvíøka se nedají otevøít. Program se nespustí. Prací roztok se neodèerpává. V bubnu není patrná voda. Výsledek odstøedìní není uspokojující. Nìkolikanásobný nábìh na odstøedìní. Komora 2 není úplnì vypláchnutá. Zápach v praèce. Ze zásuvky na prací prostøedky vystupuje pìna. Velká hluènost, vibrace a "putování" praèky pøi odstøeïování. Bìhem provozu nefunguje indikaèní pole/indikaèní árovky. Prùbìh programu je delí ne obvykle. Jako krátký program je - nezávisle na druhu prádla - optimální program Easy Care A (nemaè. prádlo) 40 °C s max. rychlostí odstøeïování. Programy bez pøedpírky - dejte prací prostøedek do komory II, programy s pøedpírkou - rozdìlte prací prostøedek do komory I a II. RACLETTE GRIL Není event. ucpáno sítko? Vyèistìte sítko > strana 10. Není pøelomená nebo sevøená pøívodní hadice? Bezpeènostní funkce je aktivní. Pøeruení programu? -> strana 4. Není zvoleno D (Máchání stop = bez odstøedìní)? > strana 4. Otevøení je moné pouze pomocí nouzového odblokování > stránka 6. - Není zvolen M (start/pauza) nebo Á (hotovo za)? - Jsou zavøená plnicí dvíøka? Návod k obsluze cs - Vyèistìte èerpadlo pracího roztoku > strana 10. - Vyèistìte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici. - ádná chyba - voda je pod viditelnou oblastí. Perte spoleènì malé a velké kusy prádla. Je zvolena e (ochr. proti zmaèkání)? > strana 5. Nejsou zvolené pøíli nízké otáèky? > strana 3. ádná chyba - kontrolní systém nevyváenosti kompenzuje nevyváenost. strana 9. Tmavé textilie z bavlny a tmavých nemaèkavých textilií Pro choulostivé prací textilie, napø. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smìsových tkanin Pro choulostivé prací textilie napø. z hedvábí, saténu, syntetických nebo smìsových tkanin (napø...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je RACLETTE GRIL snadné používat?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud TEFAL RACLETTE GRIL je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000100
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8 a standardní rozdíl je 0.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je RACLETTE GRIL vysoce účinný?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je TEFAL RACLETTE GRIL ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000010000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6 a standardní rozdíl je 0.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je RACLETTE GRIL spolehlivý, solidní?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že TEFAL RACLETTE GRIL je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000001000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7 a standardní rozdíl je 0.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je RACLETTE GRIL dobrá hodnota za dané peníze?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že TEFAL RACLETTE GRIL opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000010
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 9.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 9 a standardní rozdíl je 0.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.