25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje SHARP SJ-F77PC uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 1 stanovisky pro SHARP SJ-F77PC, Diplotop porovnává SHARP SJ-F77PC se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k SHARP SJ-F77PC.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla SHARP
Nejoblíbenější produkty SHARP
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne SHARP SJ-F77PC

Uživatelé SHARP SJ-F77PC dávají velmi dobré skóre pro jeho uživatelskou přívětivost.Hodnotí to jako velmi spolehlivé., Navíc, většina z nich má stejný názor Můžete se podívat na forum SHARP SJ-F77PC a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů je velmi efektivní., Skoro všichni se shodují v tomto bodě. Většinou se zjistí, že je velmi dobrá hodnota za tu cenu Můžete si stáhnout uživatelskou příručku SHARP SJ-F77PC, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Tím mÛze být ãtyfiikrátaz pûtkrát více efektivnûjsí jako bûzná chladniãka. Úsporná mraznicka / chladnic·ka · Spotfieba elektrické energie je snízena na minimum dodávkou chladného vzduchu zvlásÈ prochladniãku a pro mrazniãku. Rychlejsí doba zchlazení · Funkce rychlého zmrazení vám umozÀuje provést rychlejsí zmrazení potravin. Vydatná dodávka ledu a chladné vody · Dávkovaã ledu a vody poskytuje kdykoliv dodávku ledu a chlazené vody. Tento návod k pouzití je urãen pro více modelÛ. Vlastnosti vaseho spotfiebiãe se mohou nepatrnû lisit od vlastností popsaných v tomto návodu. Nápojový terminál (volitelné) · âasto pouzívané potraviny ulozené ve zvlástníchladící pfiihrádce jsou dosazitelné i bez otevfieníhlavních dvífiek. To vám uspofií peníze a ãas. Dezodorant · Dezodorant s opakovaným pouzitím udrzujevzduch uvnitfi chladniãky svûzí a bez zápachu. Zásuvka CoolSelect ZoneTM (volitelné) · Uzivatel si mÛze zvolit z mozností Soft Freeze (Mírnézmrazení), 0 Zone(oblast 0), QuickCool (Rychlézchlazení), Cool(Chlazení), Thaw(Rozmrazení). POZNÁMKA 5 OVLÁDACÍ PANEL Model s dávkovacem (bez zásuvky CoolSelect Zone) Model s dávkovacem (se zásuvkou CoolSelect Zone) TLACÍTKO FREEZER TEMP. (teplota v mraznicce) Teplotu v mrazniãce nastavíte opakovaným stiskem tohoto tlaãítka. Teplota bude nastavována krokovû mezi -14°C a -25°C. TLACÍTKO FRIDGE TEMP. (teplota v chladnicce) Teplotu v chladnicce nastavíte opakovaným stiskem tohoto tlacítka. Teplota bude nastavována krokove mezi 7°C a 1°C. TLACÍTKO POWER FREEZE (výkonné mrazení) Urychluje proces mrazení uvnitfi mrazniãky. TLACÍTKO VACATION (VYKLIZENÍ) Vypne chladnicku, ale mraznicku ponechá zapnutou. TLACÍTKO TYPU LEDU Pomocí tohoto tlaãítka zvolíte tvorbu ledových kostek, ledové tfiíste nebo tvorbu ledu vypnete. Toto tlaãítko má taktéz dalsí funkci. Pokud toto tlaãítko podrzíte stisknuté déle jak 3 vteriny, funkce Ice Off (led vypnut) se vypne...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je SJ-F77PC snadné používat?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud SHARP SJ-F77PC je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 10.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 10 a standardní rozdíl je 0.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je SJ-F77PC vysoce účinný?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je SHARP SJ-F77PC ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 10.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 10 a standardní rozdíl je 0.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je SJ-F77PC spolehlivý, solidní?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že SHARP SJ-F77PC je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 10.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 10 a standardní rozdíl je 0.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je SJ-F77PC dobrá hodnota za dané peníze?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že SHARP SJ-F77PC opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 10.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 10 a standardní rozdíl je 0.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.