25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje MTD PETROL LAWN MOWER uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 19 stanovisky pro MTD PETROL LAWN MOWER, Diplotop porovnává MTD PETROL LAWN MOWER se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k MTD PETROL LAWN MOWER.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla MTD
Nejoblíbenější produkty MTD
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne MTD PETROL LAWN MOWER

Podle jeho uživatelů, je MTD PETROL LAWN MOWER poměrně uživatelsky příjemný.V průměru shledávají jeho spolehlivost uspokojivou., Ale oni mají velmi odlišné názory. Pokud se chcete ujistit, že MTD PETROL LAWN MOWER je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Z hlediska účinnosti je dle uživatelů středně hodnocený., Ale jejich názory se velmi liší. Shledají, že cena je správná za poskytnuté služby Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MTD PETROL LAWN MOWER v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Palivovou nádrz pevnì uzavøete. Zkontrolujte výsku hladiny oleje, v pøípadì potøeby doplòte (viz pøírucka motoru). ! Nebezpecí úrazu elektrickým proudem Pøed kazdým pouzitím zkontrolujte nabíjecku na vnìjsí poskození. Poskozenou nabíjecku nikdy nepouzívejte. Pozor! ­ Pøesvìdcte se, ze je sí^ provozována s 220­230 V a 50 Hz podle údajù na typovém stítku nabíjecky. ­ Chraòte nabíjecku pøed vlhkostí, destìm, snìhem jakoz i mrazem. ­ Nabíjejte akumulátory pouze v suchých prostorech. Nepøekrocte maximální dobu nabíjení 12 hodin. ­ Pøed uvedením sekacky trávy do provozu odpojte nabíjecku z elektrické sítì a od náøadí. Obrázek 2 Pøed prvním pouzitím náøadí nabíjejte akumulátor nejménì 10 hodin. Pouzívejte pouze nabíjecku obsazenou v rozsahu dodávky. Upozornìní Odpojení nabíjecky proveïte v opacném poøadí. Pokyn pro likvidaci nabíjecky Nabíjecka podléhá pøedpisùm pro likvidaci elektrických pøístrojù. Dodrzujte místní pøedpisy. Nastartování motoru Obrázek 5 Nastavení výsky strnistì Obrázek 3 Nastavení výsky strnistì trávy podle pozadavku. Moznost nastavení (podle modelu) cca 3 cm az maximálnì 9 cm. Upozornìní U náøadí s nezávislým pøestavením kol nastavte vsechna kola na stejnou výsku. Model A: Upevnìte kola v pozadované poloze. Model B: Táhnìte za pøílozku a v pozadované poloze ji nechejte zaskocit. Model C: Posuòte páku centrálního pøestavení výsky smìrem dopøedu nebo dozadu a v pozadované poloze ji nechejte zaskocit. Model D: Stisknìte aretacní knoflík a soucasnì vytazením nebo zatlacením úchytky nastavte pozadovanou výsku. Pøi uvolnìní aretacního knoflíku dojde k zaskocení zvoleného nastavení. ! Nebezpecí K ochranì pøed poranìním, ­ nestartujte motor, jestlize stojíte pøed odhazovací koncovkou; ­ mìjte ruce a nohy v dostatecné vzdálenosti od sekacího ústrojí; ­ nikdy nedávejte ruce, nohy nebo jiné cásti tìla do blízkosti otácejících se dílù. Zdrzujte se vzdy v dostatecné vzdálenosti od odhazovací koncovky...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PETROL LAWN MOWER snadné používat?

19 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud MTD PETROL LAWN MOWER je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10201221127
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.00
= 3.16

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7 a standardní rozdíl je 3.16.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PETROL LAWN MOWER vysoce účinný?

19 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je MTD PETROL LAWN MOWER ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10111311037
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.05
= 3.14

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.05 a standardní rozdíl je 3.14.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PETROL LAWN MOWER spolehlivý, solidní?

19 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že MTD PETROL LAWN MOWER je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10112211127
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.95
= 3.15

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.95 a standardní rozdíl je 3.15.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PETROL LAWN MOWER dobrá hodnota za dané peníze?

19 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že MTD PETROL LAWN MOWER opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

20101111327
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.16
= 3.33

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.16 a standardní rozdíl je 3.33.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.