25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje MTD ELECTRIC VERTICUTTER uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 2 stanovisky pro MTD ELECTRIC VERTICUTTER, Diplotop porovnává MTD ELECTRIC VERTICUTTER se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k MTD ELECTRIC VERTICUTTER.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla MTD
Nejoblíbenější produkty MTD
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne MTD ELECTRIC VERTICUTTER

Uživatelé hodnotí MTD ELECTRIC VERTICUTTER jako praktický a uživatelsky příjemný.Shledají to křehké., Skoro všichni se shodují v tomto bodě. Můžete se podívat na forum MTD ELECTRIC VERTICUTTER a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů je mnohem efektivnější, že jeho konkurenti., V tomto bodě jsou jednotní. Užitná hodnota je nižší než, kolik to stojí Můžete si stáhnout uživatelskou příručku MTD ELECTRIC VERTICUTTER, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Pøílis velká pracovní hloubka mùze mít za následek pøetízení náøadí a zpùsobit jeho poskození. Dbejte proto na správné nastavení pracovní hloubky. Obrázek 3a/b Odsroubujte kola (A) a umístìte je do odpovídajícího nastavení výsky. Kola pevnì pøisroubujte. nebo Obrázek 3c Nastavte páku pro nastavení výsky (podle provedení) podle opotøebování nozù. Nastavení C, D, E se potøebují pouze po opotøebování nozù. Podle opotøebování nastavujte postupnì níze, pocínaje u C. Nastartování motoru ! Nebezpecí Mìjte ruce a nohy v dostatecné vzdálenosti od øezného ústrojí. Obrázek 5 Odstavte náøadí na rovnou plochu, s pokud mozno krátkou nebo øídkou trávou. Nakloòte náøadí dozadu tak, aby byla volná obì pøední kola (obrázek 5a), popø. u náøadí s pákou pro nastavení výsky nastavte tuto páku do polohy A, aby se nozový høídel nedotýkal zemì (obrázek 5b). Stisknìte a drzte stisknutý aretacní knoflík (obrázek 5c). Zatáhnìte za ovládací tømen a drzte jej, uvolnìte aretacní knoflík (obrázek 5c). Spoustìjte náøadí pomalu dopøedu tak, aby pøední kola mìla opìt kontakt se zemí, popø. nastavte páku pro nastavení výsky (podle provedení) dopøedu do prvního nastavení pracovní výsky (B, první zaskocení) (obrázek 5b). Upozornìní Prostøednictvím kontaktu øezného ústrojí se zemí se náøadí uvede do pohybu. Uvolnìte ovládací tømen (Obrázek 8a). Motor a øezné ústrojí se po krátké dobì zastaví. Práce bez lapace trávy Kdyz lapac trávy sundáte, sklopí se deflektor vyhazovací koncovky smìrem dolù. Pøi práci bez lapace trávy bude vertikutacní materiál vyhazován pøímo dolù. Po ukoncení práce Zastavení motoru. Vytáhnìte sí^ovou koncovku na náøadí a ze zásuvky. Vyprázdnìte lapac trávy. Nez budete náøadí cistit, udrzovat, ukládat nebo odstavovat, nechejte vychladnout motor (cca 30 minut)...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je ELECTRIC VERTICUTTER snadné používat?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud MTD ELECTRIC VERTICUTTER je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000011000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.50
= 0.50

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.5 a standardní rozdíl je 0.5.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je ELECTRIC VERTICUTTER vysoce účinný?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je MTD ELECTRIC VERTICUTTER ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000200
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8 a standardní rozdíl je 0.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je ELECTRIC VERTICUTTER spolehlivý, solidní?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že MTD ELECTRIC VERTICUTTER je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000110000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 5.50
= 0.50

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 5.5 a standardní rozdíl je 0.5.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je ELECTRIC VERTICUTTER dobrá hodnota za dané peníze?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že MTD ELECTRIC VERTICUTTER opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000101000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.00
= 1.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6 a standardní rozdíl je 1.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.