25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 42 stanovisky pro MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST, Diplotop porovnává MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla MTD
Nejoblíbenější produkty MTD
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST

Podle jeho uživatelů, je MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST poměrně uživatelsky příjemný.V průměru shledávají jeho spolehlivost uspokojivou., Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Pokud se chcete ujistit, že MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Z hlediska účinnosti je dle uživatelů středně hodnocený., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Je to velmi drahé, na to co to nabízí Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
34 Descrierea pieselor componente ­ Fig. 36­37 1. regulator de turaþie pentru mers în gol 2. bujie Opis delov ­ Sl. 36­37 1. Regulator stevila vrtljajev pri prostem teku 2. Vzigalna svecka Opis dijelova ­ crt. 36­37 1. Regulator brzine vrtnje u praznom hodu 2. Svjeica za paljenje Fig. 35 NO Zapiste vsechny údaje na typovém stítku Vaseho náøadí do následujícího pole. Typový stítek najdete v blízkosti motoru. Tyto údaje jsou velmi dùlezité pro pozdìjsí identifikaci k objednávce náhradních dílù náøadí a pro zákaznický servis. PRO VASI BEZPECNOST POUZÍVEJTE SPRÁVNÌ NÁØADÍ Toto náøadí je výhradnì urceno ­ pro pouzití odpovídající popisùm a bezpecnostním upozornìním uvedených v tomto návodu k obsluze, ­ pro pouzití v rozsahu domovní a rekreacní zahrady, ­ k vyzínání okrajù trávníku a malých nebo tìzce pøístupných travnatých ploch (napø. pod keøi) ­ a rovnìz k vyzínání divokého porostu, keøù a rostí. Pro pouzití pøesahující tento rozsah není toto náøadí schváleno. Uzivatel rucí za vsechny skody zpùsobené tøetím osobám a jejich vlastnictví. Provozujte náøadí pouze v technickém stavu pøedepsaném a vyexpedovaném výrobcem. Svévolné zmìny na náøadí vylucují odpovìdnost výrobce za z toho vyplývající skody. BEZPECNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ PØED PROVOZEM SI PØECTÌTE VSECHNA UPOZORNÌNÍ Pøectìte si peclivì tato upozornìní. Seznamte se s obsluhou a manipulací s náøadím. Nepouzívejte toto náøadí jestlize jste unavení nebo nemocní nebo jste pod vlivem alkoholu drog nebo medikamentù. Dìti a mladiství do 16 let nesmí náøadí pouzívat. Zkontrolujte náøadí, nez je budete pouzívat. Vymìòte poskozené díly. Podívejte se, zda nevytéká palivo. Ujistìte se, ze jsou namontované a upevnìné vsechny spojovací prvky. Vymìòte díly vyzínacího nástavce, které mají trhliny, jsou popraskané nebo jinak poskozené. Ujistìte se, ze je vyzínací nástavec nálezitì namontovaný a dobøe upevnìný...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 M AST snadné používat?

42 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

202231410657
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.76
= 2.68

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.76 a standardní rozdíl je 2.68.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 M AST vysoce účinný?

42 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

202223410656
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.67
= 2.62

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.67 a standardní rozdíl je 2.62.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 M AST spolehlivý, solidní?

42 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

20123447838
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.76
= 2.64

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.76 a standardní rozdíl je 2.64.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 M AST dobrá hodnota za dané peníze?

42 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že MTD 2-STROKE TRIMMER 790 M AST opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

51211357539
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.26
= 3.27

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.26 a standardní rozdíl je 3.27.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.