25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 23 stanovisky pro MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL, Diplotop porovnává MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla MTD
Nejoblíbenější produkty MTD
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL

Uživatelé hodnotí MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL jako praktický a uživatelsky příjemný.Shledávají to spolehlivým., Ale oni jsou velmi rozdílní v tomto bodě. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL a jiným výrobkem.

V průměru jsou uživatelé spokojeni s jeho účinností, Ale oni mají velmi odlišné názory. Shledají, že to opravdu není dobré, za ty peníze Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Dìti a mladiství do 16 let nesmí náøadí pouzívat. Zkontrolujte náøadí, nez je budete pouzívat. Vymìòte poskozené díly. Podívejte se, zda nevytéká palivo. Ujistìte se, ze jsou namontované a upevnìné vsechny spojovací prvky. Vymìòte díly vyzínacího nástavce, které mají trhliny, jsou popraskané nebo jinak poskozené. Ujistìte se, ze je vyzínací nástavec nálezitì namontovaný a dobøe upevnìný. Ujistìte se, ze je ochranný kryt vyzínacího nástavce nálezitì namontovaný a nachází se v doporucené poloze. Nedodrzení tìchto upozornìní mùze zpùsobit poranìní uzivatele a divákù a poskodit náøadí. Pouzívejte pouze originální náhradní strunu s prùmìrem 2,41 mm. Nikdy nepouzívejte sòùru, drát, øetìz, lanko nebo podobnì. Mohou se ulomit a stát se nebezpecnými projektily. Buïte si vzdy vìdomí nebezpecí poranìní hlavy, rukou a nohou. Pøitlacte na pácku plynu. Musí se automaticky vrátit do nulové polohy. Proveïte vsechna nastavení nebo opravy pøed provozem náøadí. Pøed kazdým pouzitím vycistìte oblast, kterou chcete vyzínat. Odstraòte vsechny pøedmìty jako jsou kameny, sklenìné støepy, høebíky, drát nebo sòùry, které mohou být vymrstìné nebo se zamotat do vyzínacího nástavce. Dìti, diváci a zvíøata musí být mimo tuto oblast. Dìti, diváci a zvíøata musí být v okruhu vzdáleném nejménì 15 m, divákùm hrozí vzdy riziko zasazení vymrstìnými objekty. Diváci mají nosit ochranu ocí. Jestlize se k Vám pøiblizují, zastavte okamzitì motor a vyzínací nástavec. Bezpecnostní upozornìní pro benzInové vyzínace POZOR: Benzin je vysoce hoølavý a páry mohou pøi vznícení explodovat. Proveïte následující preventivní opatøení: Uchovávejte benzin pouze v nádobách zvlás^ urcených a schválených k tomuto úcelu. Nedejte rozlitému benzinu zádnou moznost vznícení. Nastartujte motor teprve tehdy, kdyz benzinové páry vyprchají. Døíve nez budete plnit nádrz, zastavte vzdy motor a nechejte jej vychladnout...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL snadné používat?

23 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

30002230166
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.87
= 3.33

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.87 a standardní rozdíl je 3.33.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL vysoce účinný?

23 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

20002410446
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.04
= 3.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.04 a standardní rozdíl je 3.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL spolehlivý, solidní?

23 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

20001530426
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.83
= 2.91

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.83 a standardní rozdíl je 2.91.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL dobrá hodnota za dané peníze?

23 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že MTD 2-STROKE TRIMMER 790 AST PRIME & PULL opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

20001313328
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.30
= 2.96

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.3 a standardní rozdíl je 2.96.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.