25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje MTD 2-STROKE TRIMMER 500 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 2 stanovisky pro MTD 2-STROKE TRIMMER 500, Diplotop porovnává MTD 2-STROKE TRIMMER 500 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k MTD 2-STROKE TRIMMER 500.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla MTD
Nejoblíbenější produkty MTD
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne MTD 2-STROKE TRIMMER 500

Uživatelé MTD 2-STROKE TRIMMER 500 jej hodnotí jako dobře použitelný.Hodnotí jej vysoce pro jeho spolehlivost a solidnost., A existuje mnoho z nich, kteří mají stejný názor. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi MTD 2-STROKE TRIMMER 500 a jiným výrobkem.

Jeho uživatelé jej shledali velmi efektivním., Navíc, většina z nich má stejný názor Shledají, že je to velmi levné Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce MTD 2-STROKE TRIMMER 500 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Na dìti se má dohlízet, aby se zajistilo, ze si s náøadím nehrají. BEZPECNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ POZOR: Benzin je vysoce hoølavý a pøi kontaktu s plamenem mohou benzinové páry vést k explozi. Dodrzujte následující preventivní opatøení: Uchovávejte vzdy palivo ve speciálních nádobách, zvlástì urcených a schválených pro tento druh produktu. PM BEZPECNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ Pøed plnìním palivové nádrze zastavte motor a nechejte jej vychladnout. Pokud je motor jestì horký, nikdy nesundávejte uzávìr palivové nádrze nebo nedoplòujte palivo. Míchejte a plòte palivo v cisté, dobøe vìtrané oblasti venku, kde nejsou zádné jiskry nebo plameny. Palivovou nádrz nikdy neplòte v budovì. Sundejte pomalu uzávìr palivové nádrze teprve tehdy, kdyz je motor zastavený. Bìhem míchání nebo plnìní paliva nekuøte. Kazdé vystøíknutí paliva okamzitì z náøadí utøete. BÌHEM POUZÍVÁNÍ Nikdy nepouzívejte nebo nestartujte náøadí v uzavøené místnosti nebo budovì. Vdechování spalin mùze být smrtelné. Pouzívejte náøadí pouze venku. Bìhem provozu tohoto náøadí noste ochranné brýle a ochranu sluchu. Noste ochranné brýle neustále, tzn. pøi pøípravì, provozu a údrzbì. Noste hrubé, dlouhé kalhoty, vysoké boty a kosili s dlouhými rukávy. Nenoste krátké kalhoty nebo sandály nebo nechoïte naboso. Budete-li náøadí pouzívat, musí být vzdy namontován ochranný kryt. Délka vyzínací struny nesmí pøekrocit délku ochranného krytu. Náøadí není vybaveno spojkou a strunová cívka se dále tocí, kdyz je motor ve volnobìzných otáckách. Nastavte rukoje^ tvaru D v závislosti na výsce postavy, abyste zajistili co nejlepsí manipulaci s náøadím. Pøed zapnutím náøadí zajistìte, aby strunová cívka nepøisla do kontaktu se zádným objektem...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 500 snadné používat?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud MTD 2-STROKE TRIMMER 500 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000010100
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.00
= 1.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7 a standardní rozdíl je 1.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 500 vysoce účinný?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je MTD 2-STROKE TRIMMER 500 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000020
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 9.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 9 a standardní rozdíl je 0.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 500 spolehlivý, solidní?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že MTD 2-STROKE TRIMMER 500 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000001001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.50
= 1.50

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.5 a standardní rozdíl je 1.5.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE TRIMMER 500 dobrá hodnota za dané peníze?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že MTD 2-STROKE TRIMMER 500 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000010010
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.50
= 1.50

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.5 a standardní rozdíl je 1.5.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.