25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 3 stanovisky pro MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER, Diplotop porovnává MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla MTD
Nejoblíbenější produkty MTD
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER

Uživatelé hodnotí MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER jako velmi uživatelsky příjemný.Myslí si, že je velmi spolehlivý., Skoro všichni se shodují v tomto bodě. Pokud se chcete ujistit, že MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Podle jeho uživatelů je mnohem efektivnější, že jeho konkurenti., V tomto bodě jsou jednotní. Užitná hodnota je vyšší, než kolik to stojí Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Míchejte olej pro dvoudobé motory podle pokynù na nádobì, 1:40 (2,5%). Nastartování motoru Nebezpecí Nastartujte motor, kdyz náøadí lezí na zemi. Dejte nosný systém na záda teprve po nastartování motoru. Smíchejte benzin (palivo pro zázehové motory) s olejem. Naplòte nádrz smìsí. Viz olej a benzin. Nastavte spínac zapalování (obr. 5) do polohy Zap. Zmácknìte pomalu a úplnì 10 krát tlacítko sací cerpadlo/primer (1/obr 6). Palivo musí být v cerpadle viditelné. Není-li tomu tak, mackejte tak dlouho, az je palivo vidìt. Nastavte pácku sytice (Choke) (2/obr. 6) do polohy N/. Stisknìte tempomat (3/obr. 5) úplnì dolù, aby se pácka akcelerace zaaretovala v poloze pøi plném zatízení motoru. U náøadí lezícího na zemi povytáhnìte startovací lanko cca 10 cm. Potom zatáhnìte kontrolovaným a rychlým pohybem 5 krát za startovací lanko (obr. Nastavte pácku sytice (Choke) (2/obr. 6) do polohy O/. Potom zatáhnìte kontrolovaným a rychlým pohybem za startovací lanko, abyste nastartovali motor (obr. Kdyz motor bìzí, nechejte jej 30­60 sekund zahøát. Upozornìni ­ Pøi nizsích teplotách mùze motor k zahøátí a dosazení maximální rychlosti potøebovat delsí dobu. ­ Náøadí je správnì zahøáto, kdyz motor okamzitì akceleruje. Kdyz je motor teplý: Nastavte pácku sytice (Choke) do polohy P/ (obr. Pohybujte tempomatem (3/obr. 5) úplnì nahoru (poloha pro chod naprázdno). Náøadí je potom pøipraveno k provozu. Kdyz motor vynechává: Nastavte pácku sytice (Choke) zpátky do polohy O/ / (obr. 6) a nechejte jej dále zahøát. Benzin ! Nebezpecí Benzin je za urcitých podmínek extrémnì zápalný a nebezpecný výbuchem. ­ Doplòujte palivo pouze v dobøe vìtraném prostøedí a pøi zastaveném motoru. V okolí palivové nádrze nebo v místì uskladnìní paliva nekuøte a odstraòte vsechny zápalné zdroje. ­ Nepøelijte palivovou nádrz (v plnicím hrdle nesmí být zádné palivo)...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE BACKPACK BLOWER snadné používat?

3 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000010101
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.00
= 1.63

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8 a standardní rozdíl je 1.63.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE BACKPACK BLOWER vysoce účinný?

3 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000010101
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.00
= 1.63

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8 a standardní rozdíl je 1.63.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE BACKPACK BLOWER spolehlivý, solidní?

3 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000001101
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.33
= 1.25

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.33 a standardní rozdíl je 1.25.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 2-STROKE BACKPACK BLOWER dobrá hodnota za dané peníze?

3 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000010101
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.00
= 1.63

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8 a standardní rozdíl je 1.63.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.