25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje LG 50PT81 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 16 stanovisky pro LG 50PT81, Diplotop porovnává LG 50PT81 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k LG 50PT81.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla LG
Nejoblíbenější produkty LG
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne LG 50PT81

Uživatelé hodnotí LG 50PT81 jako velmi uživatelsky příjemný.V průměru shledávají jeho spolehlivost uspokojivou., Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Můžete se podívat na forum LG 50PT81 a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Z hlediska účinnosti je dle uživatelů středně hodnocený., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Shledají, že je to levné Můžete si stáhnout uživatelskou příručku LG 50PT81, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Napájení PÍPRAVA Krátk elektrick jistiã INSTALACE S PODSTAVCEM NA STOLKU Aby bylo zajitûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí bt alespoÀ 10 cm volného prostoru. 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ R MONTÁÏ NA ZEÌ: HORIZONTÁLNÍ INSTALACE Aby bylo zajitûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí bt alespoÀ 10 cm volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci získáte u svého prodejce (viz pfiíruãka k instalaci a nastavení volitelného naklápûcího drÏáku na zeì). 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ 9 PÍPRAVA I Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. AV IN 3 Pfiipojení antény VIDEO L/MONO AUDIO R USB USB Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. I Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. I AV IN 2 S-VIDEO VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3 RGB IN HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2 COMPONENT IN 1 VARIABLE AUDIO OUT RS-232C IN (CONTROL&SERVICE) Nástûnná zásuvka antény 1 2 R AUDIO L/MONO VIDEO Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) RGB IN HDMI/DVI IN HDMI IN AV IN 1 AV OUT AV 1 2 AV 2 ANTENNA IN S-VIDEO Venkovní anténa Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény. ) COMPONENT IN VARIABLE AUDIO OUT UHF HDMI/DVI IN HDMI IN RGB IN AV 1 AV 2 ANTENNA IN Anténa VHF 1 VARIABLE AUDIO OUT V oblastech se slabm signálem vyí kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû COMPONENT IN (viz obrázek vpravo). I Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorÛm, pouÏijte rozdûlovaã anténního signálu...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 50PT81 snadné používat?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud LG 50PT81 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00003024214
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.31
= 2.08

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.31 a standardní rozdíl je 2.08.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 50PT81 vysoce účinný?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je LG 50PT81 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00002332204
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.94
= 2.11

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.94 a standardní rozdíl je 2.11.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 50PT81 spolehlivý, solidní?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že LG 50PT81 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00003132304
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.06
= 2.14

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.06 a standardní rozdíl je 2.14.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 50PT81 dobrá hodnota za dané peníze?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že LG 50PT81 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000310723
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.81
= 1.67

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.81 a standardní rozdíl je 1.67.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.