25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje BRITAX B-LITE uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 2 stanovisky pro BRITAX B-LITE, Diplotop porovnává BRITAX B-LITE se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k BRITAX B-LITE.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla BRITAX
Nejoblíbenější produkty BRITAX
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne BRITAX B-LITE

Uživatelé hodnotí BRITAX B-LITE jako špatně použitelný.Myslí si, že je velmi spolehlivý., Skoro všichni se shodují v tomto bodě. Můžete se podívat na forum BRITAX B-LITE a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů je mnohem efektivnější, že jeho konkurenti., Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Shledají, že to opravdu není dobré, za ty peníze Můžete si stáhnout uživatelskou příručku BRITAX B-LITE, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Rozkrájet na stejné kousky a pfiikrt folií. Rozkrájet na stejné kousky a pfiikrt folií. Rozkrájet na stejné kousky a pfiikrt folií. Pfiikrt folií. Po 15min. odstranit rot. Nechat celé a pfiikrt folií. Pfiikrt folií. Po 13min. odstranit rot. Nechat celé a pfiikrt folií. Pfiikrt folií. Pfiikrt folií. Rozkrájet na stejné kousky a pfiikrt folií. Po 24min. odstranit rot. Zamíchat 2-3krát. Pfiikrt folií a 2krát zamíchat. Nechat celé a pfiikrt folií. Pfiikrt folií. Pfiikrt folií. Je-li nutné, obrátit v polovinû pfiípravy. Pfiikrt folií. 1-2 krát zamíchat. 1-2 krát zamíchat. 1-2 krát zamíchat. Obrátit v polovinû pfiípravy. 91 CZ 2-05-2001 9:17 Pagina 92 UDRÏOVÁNÍ Tato fuknce se dá pouÏít pro jakékoli jídlo. JÍDLA V TEPLE UmoÏní vám udrÏet jídlo stále horké, bez ohledu na to, jestli jste jídlo právû uvafiili nebo ohfiáli. Pokrm se pfiitom nepfiismahne k nádobû. Otoãte knoflíkem ovládání vkonu do polohy a pfiikryjte jídlo talífiem nebo prÛhlednou fólií. Jídlo zÛstane stále stejnû teplé aÏ do chvíle, kdy je budete servírovat. Podle pfiání mÛÏete jídlo ponechat v nádobû, ve které jste ho vafiili (pokud ji zakryjete). ROZMRAZOVÁNÍ · Jídlo zmraÏené v plastikovch sáãcích nebo v pÛvodním balení z obchodu mÛÏete vloÏit pfiímo do trouby, pokud na obalech nejsou Ïádné kovové souãásti (napfiíklad drátky nebo ntky. · Nûkterá jídla, napfiíklad zelenina nebo ryby, nemusí bt pfied zaãátkem vafiení úplnû rozmrazená...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je B-LITE snadné používat?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud BRITAX B-LITE je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

01000000001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 5.50
= 4.50

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 5.5 a standardní rozdíl je 4.5.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je B-LITE vysoce účinný?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je BRITAX B-LITE ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000100001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.50
= 2.50

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.5 a standardní rozdíl je 2.5.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je B-LITE spolehlivý, solidní?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že BRITAX B-LITE je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000101
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 9.00
= 1.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 9 a standardní rozdíl je 1.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je B-LITE dobrá hodnota za dané peníze?

2 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že BRITAX B-LITE opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00001000001
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.00
= 3.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7 a standardní rozdíl je 3.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.