25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje B&W CDM7 SE uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 31 stanovisky pro B&W CDM7 SE, Diplotop porovnává B&W CDM7 SE se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k B&W CDM7 SE.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla B&W
Nejoblíbenější produkty B&W
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne B&W CDM7 SE

Uživatelé B&W CDM7 SE jej shledávají velmi praktickým.Hodnotí jej vysoce pro jeho spolehlivost a solidnost., A existuje mnoho z nich, kteří mají stejný názor. Pokud se chcete ujistit, že B&W CDM7 SE je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Jeho uživatelé jej shledali velmi efektivním., Navíc, většina z nich má stejný názor Shledají, že je to velmi levné Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se B&W CDM7 SE v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Tato akce m ze mít za následek vázné zran ní následkem elektrického proudu. Kontrola m ni e musí být provád na po vypnutí napájení. Nesprávné provedení m ze mít za následek vázné zran ní zp sobené elektrickým proudem. Hlavní napájení není nutné vypínat, pokud je aktivována funkce bezpe nostního zastavení. Provoz a se ízení · Ujist te se a ov te povolený rozsah motor a stroj p ed provozem, protoze rychlost m ni e m ze být snadno zm n na z nízké na vysokou. · Pokud je nutné, opat ete samostatnou p ídrznou brzdou. Údrzba a kontrola · Ujist te se a ov te bezpe nost p ed provedením údrzby, kontroly nebo vým nou díl. Opat ení pro správné pouzití Instalace · Namontujte výrobek svisle na plochu s delsí stranou výrobku svisle. Materiál plochy musí být neho lavý jako t eba kovová deska. @ VAROVÁNÍ Nep ipojujte rezistor na svorky(PD(+1), P(+), N( ))p ímo. Tato akce bude mít za následek áste né vzplanutí, vytvo ení tepla nebo poskození jednotky. Nainstalujte za ízení pro zastavení pro zajist ní bezpe nosti Neprovedení m ze mít za následek lehké zran ní. (P ídrzná brzda není za ízení pro zastavení navrzené pro zajist ní bezpe nosti. ) Ujist te se, ze je pouzit specifikovaný typ brzdného rezistoru/Regenera ní brzdná jednotka. V p ípad brzdného rezistoru nainstalujte také tepelné relé, které bude monitorovat teplotu rezistoru. Neprovedení m ze mít za následek sho ení v d sledku vytvo ení tepla brzdným rezistorem/Regenera ní brzdná jednotka. Nastavte sekvenci, která umozní vypnutí napájení m ni e pokud bude deteko váno nezvyklé p eh átí na brzdném rezistoru/regenera ní brzdné jednotce. V m ni i jsou pouzity sou ásti s vysokým nap tím, které, pokud budou zkratovány, mohou zap í init zni ení sebe nebo jiného majetku. Umíst te kryty na volná místa nebo ud lejte jiná opat ení pro zajist ní, ze zádný kovový p edm t jako nap íklad spony nespadnou dovnit p i instalaci nebo zapojování...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CDM7 SE snadné používat?

31 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud B&W CDM7 SE je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

000101229313
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.48
= 1.72

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.48 a standardní rozdíl je 1.72.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CDM7 SE vysoce účinný?

31 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je B&W CDM7 SE ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

000101139412
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.48
= 1.66

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.48 a standardní rozdíl je 1.66.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CDM7 SE spolehlivý, solidní?

31 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že B&W CDM7 SE je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

000101127514
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.68
= 1.67

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.68 a standardní rozdíl je 1.67.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CDM7 SE dobrá hodnota za dané peníze?

31 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že B&W CDM7 SE opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

000101129710
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.48
= 1.60

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.48 a standardní rozdíl je 1.6.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.