25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 1 stanovisky pro AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08, Diplotop porovnává AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla AEG-ELECTROLUX
Nejoblíbenější produkty AEG-ELECTROLUX
Najít ty nejlepší produkty
Auto
GPS
Laptop & Notebook
Tiskárna
Televize
Projektor pro domácí kino
Zesilovač pro domácí kino
MP3 přehrávač
Mobilní telefon
Pračka
Pekárna na chléb
Lednička
Žehlička
Šicí stroj
Vysavač
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
Blu-ray přehrávač
Autosedačky
Dětský kočárek
Sekačka
Bruska
Vrtačka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08

Uživatelé hodnotí AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 špatně pro jeho uživatelskou přívětivost.Jsou velmi křehké., Navíc, většina z nich má stejný názor Pokud se chcete ujistit, že AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Podle jeho uživatelů není účinný., Skoro všichni se shodují v tomto bodě. Většinou se zjistí, že je velmi dobrá hodnota za tu cenu Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Zástrèku peèicí sodny vytáhnìte ze zásuvky a jídlo se zasunutou sondou vyjmìte z trouby. Vypnìte funkce trouby a teplotu. Zjistìní nebo zmìna teploty jádra: ­ Jedním stiskem tlaèítka nebo se zobrazí nastavená teplota jádra. ­ Dalsími stisky tlaèítek nebo je mozné dodateèná zmìna nastavené teploty. Obsluha trouby 21 Mechanické zajistìní dveøí Pøi zakoupení spotøebièe nejsou dveøe zajistìny. Zajistìní dveøí Zárázku povytáhnìte az na doraz dopøedu. Otevøení dveøí trouby 1. Pøitisknìte dveøe. Zarázku stisknìte a drzte. Otevøete dveøe. Zavøení dveøí trouby Dveøe zavøete bez stisknutí zarázky. Vyøazení zarázky Zarázku zatlaète az k panelu. Vypnutím spotøebièe se mechanická zarázka dveøí nezrusí. 3 22 Pouzití, tabulky a tipy Pouzití, tabulky a tipy Tabulka pøípravy jídel Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Varný stupeò 0 1 Udrzení teploty Rozpoustìní 1-2 Srázení 2-3 Namáèení Vaøení v páøe Dusení Zpùsob vaøení Vhodné pro Zbytkové teplo, Postavení nádoby Udrzení teploty uvaøených jídel Holandská omáèka Rozpoustìní másla, èokolády, zelatiny Omeleta, vajeèná zaváøka do polévky Namáèení rýze a mléèných jídel Ohøívání hotových jídel Dusení zeleniny, ryb dusení masa Vaøení brambor v páøe 4-5 Vaøení podle potøeby 5-25 min. 10-40 min. 25-50 min. Zakryjte. Obèas zamíchejte. Vaøte s poklièkou. K rýzi pøidejte alespoò dvojnásobné mnozství tekutiny, mléèná jídla obèas míchejte. K zeleninì pøidejte trochu tekutiny (nìkolik polév. lzic). Pouzijte málo tekutiny, napø. 1/4 l vody na 750 g brambor. Az 3 l tekutiny plus pøísady. Doba Pokyny/tipy 3-4 20-45 min. 20-60 min. Vaøení vìtsího mnozství jídla, jídla z jednoho 60-150 min. hrnce a polévek Øízky, Cordon bleu, kotlety, spikované maso, klobásy, játra, jísky, smazení vajec, vajeèných koláèù, koblih Bramboráky, kousky svíèkové, lívancová zaváøka nepøetrzitép eèení 6-7 Mírné peèení Obèas obrat'te...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je E4401-5-M EU R08 snadné používat?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000010000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6 a standardní rozdíl je 0.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je E4401-5-M EU R08 vysoce účinný?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000100000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 5.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 5 a standardní rozdíl je 0.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je E4401-5-M EU R08 spolehlivý, solidní?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000100000
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 5.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 5 a standardní rozdíl je 0.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je E4401-5-M EU R08 dobrá hodnota za dané peníze?

1 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že AEG-ELECTROLUX E4401-5-M EU R08 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00000000100
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.00
= 0.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8 a standardní rozdíl je 0.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.